Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh vzduchotechniky mateřské školy 

   Author: Michal Šimák; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá větráním mateřské školy. Práce se skládá ze dvou částí. Hlavní část je řešena formou projektu, kdy je navržen systém vzduchotechniky pro danou mateřskou školu. Doplňková část je teoretická a ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tématem bakalářské práce je vytápění a větrání mateřské školy. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou textovou část a na praktickou projekční část. V textové části se bakalářská práce zabývá vnitřním prostředím ...
  • Vytápění a větrání mateřské školy 

   Author: Alice Pospíšilová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Rešerše je zaměřena na výčet a definování požadavků na vnitřní prostředí jak pro budovy obecně, tak pro budovy mateřských škol. Dále pojednává o základní problematice dálkového vytápění, s nímž je spjaté řešení předávacích ...
  • Vytápění budovy mateřské školy 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tématem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro budovu mateřské školy. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecnými kritérii návrhu mateřských škol, zejména s ...