Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh umělého osvětlení v kostele sv. Jiljí 

   Author: Kristina Gainanova; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce vznikla na žádost dominikánského klášteru o návrh nové osvětlovací soustavy pro sakrální prostor kostela svatého Jiljí, který se nachází v centru Prahy mezi ulicemi Husova, Zlatá a Jilská. Práce analyzuje ...