Now showing items 1-16 of 16

  • Hospodaření s vodou v penzionu ve Sklenařicích 

   Author: Anežka Šťástková; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá hospodařením s vodou pro penzion ve Vysokém nad Jizerou, který je bez připojení k veřejné kanalizaci. Teoretická část analyzuje možné způsoby čištění a následné recyklace odpadních vod. Závěrem ...
  • Modelování rozvodů zdravotní techniky ve 3D 

   Author: Martin Adolf; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem teoretické části této diplomové práce je popsání 2D a návrh 3D projektové dokumentace zdravotní techniky a porovnání jejich výhod a nevýhod. V závěru je celkové shrnutí práce a osobní názor na 3D projektovou ...
  • Návrh zdravotně technických instalací ZŠ a MŠ v Praze 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce řeší návrh zdravotně technických instalací základní a mateřské školy. Předmětem této práce je zpracovat projektovou dokumentaci vnitřní kanalizace a vodovodu s částečným zpětným využitím odpadních vod ...
  • Návrh zdravotní techniky v bytovém domě Praga 

   Author: Naděžda Andrýsová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotní techniky v bytovém domě Praga s možností zpětného využití dešťové vody. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První, teoretická část se zabývá hospodařením a obecným ...
  • Projekt vnitřního vodovodu v jídelním pavilonu 

   Author: Štěpánka Sadílková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a kanalizace pro novostavbu jídelního pavilonu základní školy Kuncova. Práce obsahuje výpočet dimenzí rozvodu vodovodu a kanalizace, návrh vsakovacího zařízení a podrobnou ...
  • Projekt zdravotechniky skupiny rodinných domů 

   Author: Daniela Petrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby, která řeší zdravotechnice systémy areálu rodinných domů v Praze 5. V této části práce se zabývám návrhem vnitřního vodovodu a splaškové ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Karel Valek; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   První část bakalářská práce se zabývá využitím odpadních vod v bytových domech. Jsou popsány obecné výhody a důvody použití daných řešení. A jsou také popsány požadavky na čištění odpadních vod pro možná další využití. V ...
  • Zdravotní technika bytového domu v Hostivaři se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Matyáš Běl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce obsahuje tři části. První částí je rešerše zaměřená na zdroje požární vody a prostupy zdravotně technických instalací. Ve druhé části je vypracován projekt zdravotně technických instalací jako je ...
  • Zdravotní technika bytového objektu Na Plzeňce se zaměřením na požární bezpečnost 

   Author: Jan Kačírek; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotní techniky v bytovém domě Na Plzeňce. Obsahem práce je rešerše zaměřená na zdravotní techniku, vnější odběrní místa a příjezdové komunikace, dále návrh kanalizace a vodovodu ...
  • Zpětné využití odpadních vod v administrativní budově 

   Author: Monika Diková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Moje bakalářská práce se soustředí na odvod odpadních vod z budovy, jejich skladováním a možností zpětného využití v administrativní budově. Projekt administrativní budovy v Praze je navržen na zpětné využití vody dešťové ...
  • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Alžběta Jedličková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v malém bytovém domě v pražských Nebušicích, aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v bytovém domě a jeho okolí. První část se zabývá ...
  • Zpětné využití odpadních vod v penzionu B v areálu hotelu Královka 

   Author: Petr Homoláč; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření základního přehledu o problematice nakládání s odpadními vodami vznikajícími v budovách, průzkum možností jejich zpětného využití a aplikace poznatků při zpracování studie ...
  • Zpracování a využití odpadních vod s využitím zelené střechy 

   Author: Monika Diková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Táto diplomová práca sa zaoberá nakladaním s odpadovými vodami vo viacúčelovej administratívnej budove. Multifunkčný objekt je charakterizovaný viacerými prevádzkami a možnosťou využitia odpadných vôd na zalievanie zelenej ...
  • ZTI a požární zabezpečení v historickém objektu 

   Author: David Kaplan; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce je členěna do tří části. V první části se zaměřuje na problematiku požárního zabezpečení historických budov. Vytyčuje hlavní překážky požárního zabezpečení. Druhá sekce je věnována technologii a ...
  • ZTI se zaměřením na požární zabezpečení v domově důchodců - Praha Stodůlky 

   Author: Petr Pabouček; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce je dělena na dvě části. V první části je zpracována rešerše na problematiku požárního vodovodu a přenosných hasicích přístrojů v domově důchodců. V první části rešerše se obsah zaměřuje na výčet ...
  • ZTI v bytovém domě se zaměřením na zpětné využití dešťových vod 

   Author: David Licek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací a zpětného využití dešťové vody bytovém domě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá hospodaření s vodou, možnostmi a ...