Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh větrání základní školy 

   Author: Botagoz Assylkhanova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se věnuje problematice větrání základní školy. Diplomová práce je rozdělená do dvou části. První část se věnuje problematice rychlosti proudění vzduchu a akustického mikroklimatu v učebnách. V rámci této části bylo ...
  • Vzduchotechnika a vnitřní prostředí administrativní budovy 

   Author: Tereza Vernerová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou a vnitřním prostředím administrativní budovy. Teoretická rozšiřující část poukazuje na faktory ovlivňující vnitřní prostředí kanceláří ať už technické či jiné. Projektová ...