Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění bytového odmu 

   Author: Marie Vondrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je vytápění bytového domu. Práce se skládá z dvou částí - projektu a studie. Projektová část se zabývá návrhem systému vytápění pro zvolený objekt a obsahuje textovou a výkresovou část. Textová ...
  • Vytápění polyfunkčního domu 

   Author: Andrea Bendová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění a přípravy teplé vody dané polyfunkční budovy a zpracováním konceptu zásobování teplem této budovy. Koncept je popsán průvodní zprávou a odpovídajícím blokovým ...