Now showing items 1-1 of 1

  • Případová studie využití srážkových a šedých vod v budově základní školy 

   Author: Kettnerová Martina; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Práce se zabývá návrhem systému na využití šedých odpadních vod a srážkových vod v existující základní škole. Získaná provozní bílá voda bude využita na splachování WC, upravená srážková voda na závlahu školní zahrady. ...