Now showing items 1-1 of 1

  • Soběstačný komplex rodinných domů 

   Author: Michaela Loová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Úlohou práce je navrhnúť a vypracovať projekt sebestačného komplexu rodinných domov. Návrh pozostáva z textovej časti, výkresovej časti a z rozširujúcej štúdie na tému sebestačné komplexy pre bývanie. Textová časť sa zaoberá ...