Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dešťové vody v energetickém a ekologickém systému rodinného domu 

   Author: Martin Stropnický; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je netradiční systém vytápění, chlazení a zásobování vodou s využitím akumulace dešťové vody. Práce má dvě části. První částí je studie, ve které je stanoven a popsán koncept, druhou částí ...