Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání systémů větrání bytového domu s využitím programu Revit 

   Author: Veronika Vorlová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání centrálního a decentrálního systému větrání na vybraném objektu. Práce je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. V první části jsou oba větrací systémy namodelovány v ...