Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotechnický systém v bytovém domě 

   Author: Marie Vondrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce je zdravotechnický systém bytového domu. Teoretická část se skládá ze studie zaměřené na systémy zelených stěn a modré střechy. Další část řeší koncept hospodaření objektu s vodou. Projekt zahrnuje ...