Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění a větrání inteligentního rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Mairichová Kateřina; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování několika variant řešení vytápění a větrání pro inteligentní rodinný dům. V první části práce jsou zpracovány a porovnány studie variant řešení z hlediska technického, environmentálního, ...