Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a optimalizace energetického střediska pomocí simulačních nástrojů 

   Author: Olga Aralkina; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce je představení možností použití integrovaných energetických centrů jako alternativy centrálně řízeným systémům. Tato diplomová práce je věnovaná modelování takového energetického střediska pro určenou ...