Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt vzduchotechniky administrativní budovy 

   Author: Orihel Jan; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem vzduchotechniky v administrativní budově. Cílem práce je návrh konceptu větrání v administrativní budově podle stanovených parametrů. Pomocí výpočtů byla určena tepelná zátěž a ...