Now showing items 624-643 of 957

   Subject
   simulace budov,vnitřní prostředí,historické freska,kalibrace numerického modelu [1]
   simulace vysokohorských podmínek [1]
   simulation [1]
   simulation of alpine conditions [1]
   Slunce, sluneční záření, solární energie, solární kolektor, využití energie, vytápění [1]
   small pool [1]
   Smart City,Inteligentní budovy,Praha,Rohanský ostrov,moderní technologie,Inteligentní městský prostor,chytré prvky ve městě,městské technologie,chytrá doprava,chytré parkování,chytré odpadové hospodářství,internet věcí,chytrý městský mobiliář [1]
   Smart City,Intelligent Buildings,Prague,Rohanský ostrov,Modern technologies,Intelligent Urban Space,Smart Elements in the City,Urban technologies,Smart transportation,Smart parking,Smart waste management,Internet of things,Smart urban furniture [1]
   smart grid [1]
   smart system,bus system,KNX,ETS,Tecomat Foxtrot,PLC,Mosaic,programming language ST,BAOS [1]
   Smart wiring,alarm system,structured cabling,TV antenna,KNX [1]
   soběstačnost, jednoduchost, ostrovní elektrárna, fotovoltaická elektrárna,obnovitelné zdroje energie [1]
   software [1]
   solar [1]
   solar collectors [1]
   Solar energy, Collectors, Residential Buildings, Heating [1]
   Solar energy, solar collectro, photovoltaic panel, reneweble energy, apartment building, water heating, solar water heating, sanitation, water supply [1]
   Solar energy, the Czech Republic, Spain, solar collectors, conceptual solution of heating , conceptual solution of DWH, conceptual design of ventilation, air-conditioning unit, equal-pressure system, vacuum system. [1]
   solar thermal collectors, solar panels, small solar collectors systems, payback period, subsidies, Nova zelena usporam [1]
   solární energie [1]