Now showing items 499-518 of 1131

   Subject
   Klimatizace,moderní administrativní budova,vytápění-vzchuchotechnika,stínící prvky,prosklená fasáda,chlazení,žaluzie,slunolamy [1]
   Kogenerace, kogenerační jednotka, mikrokogenerace, obnovitelné zdroje energie [1]
   kogenerace,biomasa,truhlářství,vytápění,mikro-kogenerace,pelety [1]
   Kombinovaná výroba elektřiny a tepla,kogenerační jednotka,energetické vyhodnocení,ekologické vyhodnocení,ekonomické vyhodnocení,projekt vytápění,wellness hotel [1]
   koncentrace CO2 [1]
   koncentrace vzdušných iontů [1]
   koncept vytápění,větrání,projekt vzduchotechniky [1]
   koordinace [1]
   Kostel [1]
   kotel na biomasu [1]
   Kuchyně gastro [1]
   kuchyň [1]
   kulturní dědictví [1]
   kvalita vnitřního ovzduší [1]
   kvalita vnitřního prostředí na školách,koncentrace oxidu uhličitého,varianty větrání,projekt vytápění? [1]
   Kvalita vnitřního vzduchu,rekonstruovaná škola,nucené větrání,vzduchotechnika [1]
   Látky s fázovou přeměnou, Akumulace tepla, Matematické modelování, Podlahové vytápění [1]
   LEED [1]
   Legionella Pneumophila,hotel,internal water supply,water connection,sanitary installation,water demand,hot water demand,hot water preparation,pipeline design,well,valves,insulation,hot water circulation,disinfection [1]
   Legionella pneumophila,hotel,vnitřní vodovod,vodovodní přípojka,zdravotechnické instalace,potřeba vody,potřeba teplé vody,ohřev teplé vody,návrh potrubí,studna,armatury,izolace,cirkulace teplé vody,dezinfekce [1]