Now showing items 1-2 of 1

    bytový dům v Praze ,tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí ,výkresová dokumentace,Pět nadzemních podlaží (1)
    residential building at Prague , thermal characteristics of the boundary building construction ,Drawing documentation,Five above-ground floors (1)