Now showing items 1-1 of 1

  • Požárně bezpečnostní řešení sportovní haly v Praze Záběhlicích 

   Author: Košata Lukáš; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu sportovní haly Záběhlice. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...