Now showing items 1-7 of 7

  • Bytový dům Třebíč 

   Author: Jan Abel; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace bytového domu pro stavební povolení dle architektonické studie v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Dokumentace je tvořena stavební částí, předběžným ...
  • Dům s pečovatelskou službou 

   Author: Renata Jandová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování energetické koncepce domu s pečovatelskou službou v různých variantách zdrojů tepla, větrání a použití obnovitelných zdrojů energie. Pro posouzení energetické náročnosti budovy je ...
  • Energeticky úsporný dům Pasohlávky 

   Author: Hana Čermáková; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem zadané bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro rodinný dům dle architektonické studie a sepsání rešerše k tématu zelených fasád. Dokumentace je tvořena stavební částí ...
  • Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Michaela Košková; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem práce je návrh stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly doporučené požadavky dle norem. Jsou posuzovány faktory, které ...
  • Projekt bytového domu v Ostravě 

   Author: Tereza Hejlová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu a jeho hodnocení z hlediska tepelné techniky. Byly navrženy dvě varianty konstrukčních systémů, z nichž pro vybranou variantu byl zpracován předběžný statický výpočet. Řešená ...
  • Projekt rodinného domu v Srbíně 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu, který je řešen v pasivním standardu. Součástí bakalářské práce je úvodní rešerše k tématu pasivního domu, ve které je zahrnuta koncepce návrhu a odlišnosti od "běžné ...
  • Tepelně vlhkostní posouzení systémových detailů Steico 

   Author: Anna Vacíková; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V úvodní části je sepsán přehled veličin používaných k posouzení tepelně-vlhkostních vlastností konstrukcí. Pro každou veličinu je uveden její popis a současné české legislativní požadavky. Praktická část se věnuje posouzení ...