Now showing items 1-4 of 4

  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum barokního kostela sv. Václava ve Skoroticích u Ústí nad Labem, zaměřený na specifické části konstrukcí a následná analýza vybraných poruch a jejich ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela sv. Jiljí ve Švihově, analýzou jeho vybraných poruch a návrhem sanačního opatření. Řešena je problematika zvýšené vlhkosti zdiva, statických ...
  • Rekonstrukce kostela z 18. stol. 

   Author: Hana Jarolímková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela svatého Jiří v obci Radim na Jičínsku, následnou analýzou poruch a sanací vybraných porušených prvků konstrukce. Práce se zaměřuje na statické ...
  • Sanace zvýšené vlhkosti historických objektů 

   Author: Barbora Šiková; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem - ochranou historických objektů proti vodě a vlhkosti. V rešeršní části práce jsou prezentovány vybrané příklady historických izolací ze starověku a v kontrastu s přehledem ...