Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na potřebu tepla na vytápění 

   Author: Ryklová Pavla; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem započítání/zanedbání nevytápěného prostoru ve výpočetním modelu objektu na celkovou potřebu tepla na vytápění. Pro porovnání bylo zvoleno několik proměnných veličin nevytápěného ...