Now showing items 1-1 of 1

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby - Bytový dům Košická 

   Author: Kuklík Lukáš; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Pešková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu bytového domu Košická. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...