Now showing items 1-1 of 1

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby - bytový dům Nuselská 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavním předmětem a zároveň cílem této práce, bylo vytvořit požárně bezpečnostní řešení bytového domu Nuselská. Pro toto řešení byly použity normy řady ČSN 73 08XX. Ve druhé části práce jsou provedené stavební úpravy, které ...