• Průzkum a návrh rekosntrukce bývalého Lihovaru Liblín 

      Autor: Nesnídal František; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Zigler Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Předmětem této bakalářské práce je stavebně technický průzkum objektu bývalého lihovaru Liblín v Plzeňském kraji. Práce je následně zaměřena na porušenou klenbu, která se v objektu nachází. Teoretická část práce zahrnuje ...