Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum a návrh sanace kostela sv. Havla ve Štolmíři 

   Author: Schejbal Martin; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela svatého Havla ve Štolmíři a návrhem nutných sanačních opatření vybraných poruch této stavby. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu ...