Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technický průzkum + modernizace venkovského objektu 

   Author: Soprová Jana; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je stavebně technický průzkum venkovského objektu a návrh rekonstrukce objektu ve stupni pro stavební povolení. Práce obsahuje popis stávajících konstrukcí, popis poruch a jejich příčin, návrh sanace ...