• Rekonstrukce prvorepublikové vily v Týništi nad Orlicí 

      Autor: Procházka Michal; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Vlach Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
      Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci prvorepublikové vily, která se nachází v průmyslovém areálu firmy EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. v Týništi nad Orlicí. V první řadě byl zaměřen stávající stav objektu ...