• Projekt autoservisu v Praze 

      Autor: Součková Michaela; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Hlavní naplní této bakalářské práce je projekt autoservisu ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Zadáním projektu byla architektonická studie autoservisu. Projekt se zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení objektu. ...