• Měření vzduchotěsnosti oken in-situ ve starších budovách 

      Autor: Vacek Vladimír; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Ficenec Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Tato bakalářská práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti oken in-situ. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou vzduchotěsnosti. Dále se zaměřuje na metody měření vzduchotěsnosti oken in-situ. Poté ...