Now showing items 67-86 of 367

  • Historický a stavebně technický průzkum gotického mostu v Praze 

   Author: Rombald Martin; Supervisor: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení enviromentálních vlastností budovy 

   Author: Kohút Karel; Supervisor: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Horská chata 

   Author: Hegrová Ludmila; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...
  • Horský chalet - těžký dřevěný skelet 

   Author: Kuta Jakub; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Hrycík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Obsahem bakalářské práce je prováděcí dokumentace, která se zabývá konstrukčním a stavebně technickým řešením těžkého dřevěného skeletu dle studie horského chaletu v místě Špindlerova Mlýna. Na stavbu jsou použity převážně ...
  • Horský hotel ve Špindlerově Mlýně 

   Author: Svatošová Pavlína; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s horským hotelem v Krkonošských horách. Jedná se o dřevo - betonovou stavbu ve výšce nad 1200 m.n.m. V první části práce jsem navrhla skladby konstrukcí, které jsem posoudila ...
  • Hotel Olympia v Kopřivnici 

   Author: Špatná Jana; Supervisor: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hotel Olympia ve Volyni 

   Author: Krumpová Kateřina; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Poděkování: Děkuji vedoucí mé ...
  • Hotel v Kopřivnici 

   Author: Cimburek Josef; Supervisor: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Knihovna technických detailů dřevostaveb 

   Author: Votočková Tereza; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplex bytových domů Hodkovičky 

   Author: Vildmanová Miroslava; Supervisor: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní energetické hodnocení obalových konstrukcí rodinného domu 

   Author: Beneda Jaroslav; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní hodnocení stavebních materiálů pro obvodové konstrukce budov 

   Author: Trejbal Jan; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Komplexní hodnocení střešních plášťů dřevostaveb 

   Author: Šelepa Jan; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní rekonstrukce rodinného domu z minulého století 

   Author: Macek Tomáš; Supervisor: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Komplexní stavebně fyzikální posouzení novostavby RD 

   Author: Bartoš František; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní zateplení obálky panelového domu 

   Author: Petřík Jakub; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...
  • Komunitní centrum, Újezd nad Lesy - Praha 

   Author: Marková Kristýna; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kongresové a sportovně relaxační centrum Jánské Lázně 

   Author: Petřík Václav; Supervisor: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Konstrukční a stavebně fyzikální projekt rekonstrukce víceúčelové budovy 

   Author: Uher Martin; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Konstrukční návrh a optimalizace nízkoenergetického rodinného domu 

   Author: Koubová Monika; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této práce je vytvoření stavební části projektové dokumentace k projektu nízkoenergetického rodinného domu a základní zpracování konceptu TZB. Návrhu předcházela optimalizace původní studie (změna dispozice, tvaru ...