Now showing items 48-67 of 367

  • Dostavba studentské koleje 

   Author: Svoboda Filip; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Má bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu "Domova mládeže Pedagogické školy v Litomyšli" a to ve formě ke stavebnímu povolení. Objekt je tvořen třemi nadzemními a jedním podzemním ...
  • Dům s pečovatelskou službou 

   Author: Pleskot Martin; Supervisor: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
   Bakalářská práce obsahuje technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant a rozpracování té nejlepší. Za nejlepší variantu jsem vybral z hlediska finanční a technologické náročnosti tu nejméně náročnou. Za tu ...
  • Dům s pečovatelskou službou Úvaly 

   Author: Neugebauerová Petra; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace domu s pečovatelskou službou pro stavební povolení. Zadáním byla architektonická studie. Projekt se zabývá architektonicko-stavebním, konstrukčním a ...
  • Ekonomicko-energetická optimalizace stavebních konstrukcí 

   Author: Calta Vítězslav; Supervisor: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energetická analýza s využitím informačního modelu budovy (BIM) 

   Author: Žďárská Lucie; Supervisor: Lupíšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energetická sanace budovy s použitím vnitřního zateplení 

   Author: Münzberger Jiří; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energetické hodnocení projektu bytového domu 

   Author: Cabovská Blanka; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energeticky cílená rekonstrukce panelového bytového domu 

   Author: Urbánková Tereza; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energeticky cílená rekonstrukce RD 

   Author: Kněž Petr; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energeticky pasivní rodinný dům v Plzni 

   Author: Matějovic Milan; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energeticky pasivní rodinný dům v Plzni 

   Author: Tumpachová Jitka; Supervisor: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Author: Hubička Jakub; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Author: Hrochová Petra; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky úsporný rodinný dům 

   Author: Jechort Tomáš; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky vědomá rekonstrukce objektu OKAL 

   Author: Fráňa Tomáš; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Enviromentální optimalizace konstrukčních variant bytového domu 

   Author: Najman Lukáš; Supervisor: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Environmentální optimalizace nosné konstrukce bytového domu 

   Author: Klíma Martin; Supervisor: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Fabrika hotel v Humpolci 

   Author: Frýdlová Michaela; Supervisor: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Funkcionalistické bydlení 

   Author: Vrána Zdeněk; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Historický a stavebně technický průzkum gotického mostu v Praze 

   Author: Rombald Martin; Supervisor: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)