Now showing items 366-367 of 367

  • Zateplení historického objektu v Úštěku 

   Author: Cimr Jakub; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Základní umělecká škola Holice 

   Author: Řehořková Annette; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle zadané architektonické studie, včetně základního tepelně technického posouzení obalových konstrukcí.