Now showing items 345-364 of 414

  • Rekonstrukce kostela Vrchní Orlice 

   Author: Elnerová Adéla; Supervisor: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce kostela z 18. stol. 

   Author: Hana Jarolímková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela svatého Jiří v obci Radim na Jičínsku, následnou analýzou poruch a sanací vybraných porušených prvků konstrukce. Práce se zaměřuje na statické ...
  • Rekonstrukce kostela z 18.století 

   Author: Ptáček Jan; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce kostela z 18. století" je stavebně technický průzkum kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici. Na základě tohoto průzkumu jsou navržena sanační opatření vybraných stavebně ...
  • Rekonstrukce kostela z roku 1908 

   Author: Škarecká Ema; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem novorománského kostela sv. Prokopa ve Stříbrnicích, postaveném v roce 1908, a návrhem sanačních opatření vybraných poruch. Práce se soustředí zejména na poruchy ...
  • Rekonstrukce prvorepublikové vily v Týništi nad Orlicí 

   Author: Procházka Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci prvorepublikové vily, která se nachází v průmyslovém areálu firmy EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. v Týništi nad Orlicí. V první řadě byl zaměřen stávající stav objektu ...
  • Rekonstrukce RD v Srbsku 

   Author: Ljubisavljevič Đorđe; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V mé práci se zabývám rekonstrukcí starého rodinného domu v Srbském městě Smederevská Palanka na penzion. Původní projektová dokumentace neexistovatala a tak jsem jí vytvořil sám na základě vlastního měření celého objektu. ...
  • Rekonstrukce rodinného domu pro dosažení pasivního energetického standardu 

   Author: Vytiska Jan; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rekonstrukce řadového rodinného domu 

   Author: Franta Ondřej; Supervisor: Zezulová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Rekonstrukce stodoly na bydlení v NE/PAS standardu 

   Author: Černická Petra; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce zámeckého pivovaru - Žďár nad Sázavou 

   Author: Tomek Jan; Supervisor: Witzany Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Rekonstrukce zámku z 19. století 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Resential building 

   Author: Alkhateeb Ahmed Kamal; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je navržena jako projekt obytného domu v Praze. Návrhové a inženýrské řešení obvodového pláště budovy a struktury budovy je řešeno v souladu s platnými českými normami.
  • Residence Praha Libuš - konstrukční řešení stavby 

   Author: Posluhová Petra; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rezidence Boomerang, Rodinná villa 

   Author: Kebrt Filip; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářská práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby rodinné vily. Rodinná vila je jednopodlažní s částečným podsklepením. Konstrukční systém je kombinovaný systém. V suterénu ...
  • Rodinná vila v rohové proluce 

   Author: Demerza Valentyna; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je věnována projektu rodinné vily umístěné ve velmi malé rohové proluce vedle historických budov. Základem je architektonická studie objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové řešení, včetně ...
  • Rodinný dům s lékařskou ordinací 

   Author: Mosler Štěpán; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rodinný dům zapuštěný pod terén 

   Author: Matouš Milan; Supervisor: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sanace spodní stavby objektu ve Zdikovci 

   Author: Žáčik Lukáš; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

   Author: Petáková Belinda; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
  • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby 

   Author: Nývlt Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh sanačních opatření se zaměřením na vlhkostní poruchy suterénu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný suterén využít pro nové účely. Projektová ...