Now showing items 345-364 of 367

  • Studie průběhu stavby rodinných domů Západní město 

   Author: Ondrašík Adam; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce "Studie průběhu stavby rodinných domů Západní město" se zaobírá v první části popisem samotné stavby a všech stavebních objektů. V další části se soustřeďuje na vybrané technologické postupy. V poslední ...
  • Tepelně vlhkostní analýza skladeb a detailů systému Elegohouse 

   Author: Pospíchal Tomáš; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Kreisingerová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na posouzení typových skladeb a detailů systému Elegohouse, který využívá ve stropních konstrukcích tepelně izolační tvárnice z EPS. Součástí posouzení je i navržení opatření pro nevyhovující ...
  • Tepelně-ekonomická analýza kontaktního zateplovacího systému bytového domu 

   Author: Káder Lukáš; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Variantní návrh administrativní budovy z hlediska denního osvětlení a tepelné pohody 

   Author: Siblík Martin; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu v rozsahu a podrobnosti pro stavební povolení. Dále je řešen předběžný statický návrh vybraných nosných konstrukcí. Následně ...
  • Variantní řešení zateplení objektu lidové architektury 

   Author: Hejna Martin; Supervisor: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty hydroizolací spodní stavby proti tlakové vodě 

   Author: Jalůvková Alena; Supervisor: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavba a rekonstrukce podlahy v historickém objektu - stavební a technické řešení 

   Author: Kubina Matěj; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce řeší konstrukční a materiálové řešení vestavby suterénní tělocvičny, adaptaci skladů a rekonstrukci podlahy. První část obsahuje Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu popisující objekt a vestavbu z širšího ...
  • Vestavba půdních bytů 

   Author: Šmidtová Markéta; Supervisor: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vila 

   Author: Vošvrdová Lenka; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vila s provozovnou v Praze-Klánovicích 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vila v Klánovicích 

   Author: Petrlík Milan; Supervisor: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Víceúčelový objekt Polana - Návrh s využitím přírodních materiálů 

   Author: Čanda Petr; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Ščudla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout tuto stavbu s použití přírodních materiálů jako nízkoenergetického domu. Jako hlavní stavební materiály jsou zde použity dřevo, sláma, hlína a prefabrikované slaměné nosné panely ...
  • Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb 

   Author: Kotrbatý Lukáš; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán ...
  • Vliv geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu 

   Author: Kasal Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá vlivem geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu v místě připojovací spáry. Vyhodnocuje naměřená data týkající se rozměrů okenních otvorů a přesnosti osazení ...
  • Vliv rozložení zvukové pohltivosti na dobu dozvuku uzavřených prostorů 

   Author: Kaňka Jan; Supervisor: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na potřebu tepla na vytápění 

   Author: Ryklová Pavla; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem započítání/zanedbání nevytápěného prostoru ve výpočetním modelu objektu na celkovou potřebu tepla na vytápění. Pro porovnání bylo zvoleno několik proměnných veličin nevytápěného ...
  • Vnější kontaktní zateplovací systémy budov z požárního hlediska 

   Author: Peláková Petra; Supervisor: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití stávající stodoly pro bydlení 

   Author: Ducký Jan; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výběr materiálu mezibytových stěn z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 

   Author: Jančařík Tomáš; Supervisor: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výukový pavilon Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích 

   Author: Tsedryk Aliaksei; Supervisor: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)