Now showing items 326-345 of 367

  • Sanace vojenského pevnostního objektu z 30. let 

   Author: Purkrtová Magdalena; Supervisor: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sídlo obchodní firmy se sanitární technikou 

   Author: Cibulková Lenka; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Skautské centrum Vinice v energeticky pasivním standardu 

   Author: Vaculíková Marie; Supervisor: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sportovní centrum v Harrachově 

   Author: Trabalka Marek; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je projekt sportovního centra v Harrachově ve formě projektu ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie. 1. NP a 2. NP tvoří sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná ...
  • Sportovní hala 

   Author: Kočka Vladimír; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sportovní hala 

   Author: Štěpánek Milan; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Správně administrativní a kulturní centrum obce Hybrálec 

   Author: Hanušová Jiřina; Supervisor: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Stabilizace střešní fólie mechanickým kotvením do trapézového plechu 

   Author: Radovnický Vojtěch; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Statické zabezpečení historických staveb 

   Author: Netrval František; Supervisor: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Stavebně energetická a environmentální optimalizace bytového domu s využitím BIM 

   Author: Denk Jakub; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je na teoretické úrovni vyhodnotit vliv konstrukčního a materiálového řešení na energetické chování budovy a na dopad stavby na životní prostředí. Dále je záměrem konstrukční řešení v těchto dvou ...
  • Stavebně technický průzkum + modernizace venkovského objektu 

   Author: Soprová Jana; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je stavebně technický průzkum venkovského objektu a návrh rekonstrukce objektu ve stupni pro stavební povolení. Práce obsahuje popis stávajících konstrukcí, popis poruch a jejich příčin, návrh sanace ...
  • Stavebně technický průzkum a rekonstrukce historického objektu bytového domu v Teplicích 

   Author: Damaschinová Anna Maria; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací užívaných při hodnocení existujících konstrukcí. V praktické části jsou některé metody aplikovány při předběžně stavebně ...
  • Stavebně technický průzkum bytového domu ul. Krejčího 389/2 a 388/4 

   Author: Veselý Jakub; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce ,,Stavebně technických průzkum bytového domu Krejčího 389/2 a 388/4" se věnuje několika částem a to popisu objektu, stavebně technickému průzkumu objektu, sanaci vlhkého zdiva, laboratornímu průzkumu ...
  • Stavebně technický průzkum secesního objektu Sokol Libeň 

   Author: Benedikt Filip; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce "Stavebně technický průzkum secesního objektu Sokol Libeň" se zaobírá v první části vizuálním průzkumem technického řešení stavby a analýzou zjištěných poruch. Dále pak řeší prohloubení vizuálního průzkumu ...
  • Stavebně-energetické řešení pasivního bytového domu 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stavební objekt - restaurace, ubytování 

   Author: Prokeš Karel; Supervisor: Zezulová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Střechy s extenzivní vegetační úpravou 

   Author: Netušil Jakub; Supervisor: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie konstrukčního systému prefabrikovaného bytového domu 

   Author: Polák Aleš; Supervisor: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie průběhu stavby "Kindergarten Karlín Park" 

   Author: Kovařík Miroslav; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu a zhodnocením výstavby obytného souboru Kindergarten. První část se zaměřuje na popis stavebních objektů. Ve druhé části jsou popsány dva technologické postupy. Část třetí ...
  • Studie průběhu stavby rodinných domů Západní město 

   Author: Ondrašík Adam; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce "Studie průběhu stavby rodinných domů Západní město" se zaobírá v první části popisem samotné stavby a všech stavebních objektů. V další části se soustřeďuje na vybrané technologické postupy. V poslední ...