• Administrativní objekt Toyota v Praze 

   Autor: Kubík Aleš; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Administrativní výrobní objekt firmy Tecan 

   Autor: Schweidlerová Veronika; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza variant stropních konstrukcí v objektu administrativy 

   Autor: Severa Aleš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza vlivu nově provedené nástavby na železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukci 

   Autor: Vitouš Jan; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na ověření únosnosti panelové části stávajícího objektu přitíženého nově plánovanou nástavbou. Teoretická část shrnuje principy a specifika pro prefabrikovanou výstavbu. V jejím úvodu jsou ...
  • Apartment building in Prague 

   Autor: Alkhateeb Malathe Kamal; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardů
  • Architektonický a konstrukční návrh MŠ v Babicích 

   Autor: Jahodová Lucie; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Autodesk Revit a jeho použití při tepelně technických výpočtech 

   Autor: Veselka Jakub; Vedoucí práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Budova autosalonu - Rychnov nad Kněžnou 

   Autor: Šafránek Ondřej; Vedoucí práce: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytová vila Mrázovka 

   Autor: Brunclíková Soňa; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bytový dům 

   Autor: Kubát Ladislav; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům 

   Autor: Yosufi Mohammad Fayez; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje design, konstrukční řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům 

   Autor: Salarziy Hikmatullah; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje návrh konstrukčního řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům 

   Autor: Lopatka Václav; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
  • Bytový dům - střešní nástavba 

   Autor: Vintrlíková Anna; Vedoucí práce: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bytový dům se stomatologickou klinikou 

   Autor: Karban Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stomatologické kliniky s bytovou částí v Praze 5. Podkladem pro vypracování byla neúplná architektonické studie budovy. V bakalářské práci ...
  • Bytový dům v Českém Těšíně 

   Autor: Netík Michal; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytový dům v Litomyšli 

   Autor: Jelínek Tomáš; Vedoucí práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Bytový dům v Pardubicích 

   Autor: Malát Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem této práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení, v některých částech v úrovni prováděcí dokumentace s aplikací stavební fyziky, tak, aby byl projekt bytového domu v souladu s příslušnými normami a vyhláškami ...
  • Bytový dům v Praze - Stavební a technické řešení 

   Autor: Sitta František; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Cílem této bakalářská práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu. Bytový dům je čtyřpodlažní s podsklepením. Konstrukční systém je skeletový. Součástí bakalářská práce je ...
  • Bytový dům v Praze 13 

   Autor: Zítek Jan; Vedoucí práce: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)