Now showing items 290-309 of 325

   Subject
   Stavební revize,Shromažďovací prostor,Sportovní hala,Požárně bezpečnostní řešení [1]
   steel section, settlement, flat roof, block, concrete, foundation, expansion joint, volume change, thermal expansion, cantilever, [1]
   Stomatologická klinika,projektová dokumentace,stavební detaily,střešní plášť [1]
   straw, Ecococon, low-energy houses, wooden buildings. [1]
   Strengthening methods,FRP,survey,restoration,static assessment [1]
   Structual and technical survey,apartment building,structure,moisture remediation [1]
   Structural and technical survey; ?Sokol Libeň?; moisture; sanitation; defect [1]
   Studie bytové výstavby,projektová dokumentace,technologické postupy,kritická místa stavby,fotodokumentace [1]
   survey,construction,factory,Mnichovo Hradiště,malfunctions,reconstrution,redevelopment [1]
   Technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant, rozpočet, půdorysy typického podlaží, návrh skladeb, řezy, detaily, předběžný statický návrh [1]
   Technological regulations for three types of ceiling structures [1]
   Technologické předpisy pro tři druhy stropních konstrukcí [1]
   Technologické předpisy pro tři typy obvodových konstrukcí [1]
   technology regulations for three types of perimeter structures [1]
   Textil beton,TRC,UHPC,textilní výztuž,rámový roh,uhlíková výztuž,kompozit,tenkostěnné konstrukce [1]
   Textile-reinforced concrete,TRC,UHPC,textile reinforcement,rigid frame,carbon reinforcement,composite,thin slabs [1]
   The aim of this bachelor´s thesis is to design constructional solution of wooden building in order to meet the requirements for low-energy houses. Author is optimizing the building structures from a static and thermally-technical aspect. The main effort is to design a building envelope structure and selected details. The conclusion is a finding of an optimal solution, which eliminates building's heat losses in winter and thermal gains in the summer, together with satisfying the requirements for insolation. The thesis also contains a detailed research of the selected static system. [1]
   Timber building, heavy wood construction, glued laminated timber, natural materials [1]
   town hall, Strašnice, curtain wall, project for building permit, waterproof concrete basement, multipurpose center, monolithic reinforced concrete skeleton [1]
   two-storey steel superstructure,historical building,block of flats,framework,steel profile,curtain wall system,building details [1]