Now showing items 1-20 of 774

   Subject
   2D temperature field [1]
   2D teplotní pole [1]
   2D temperature field [1]
   2D teplotní pole [1]
   acoustics [1]
   acoustics, room acoustics, reverberation time, lecture hall [1]
   additional insulation [1]
   administration building [1]
   administrative building, office buiding, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   administrative building, office building, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   Administrative building, service hall, heat transfer coefficient, water vapor migration, preliminary static report, soundproofing and acoustic insulation, technical documentation, structure detail [1]
   administrative building,steel concrete,framework,tie wall [1]
   Administrativní budova [1]
   Administrativní budova, denní osvětlení, kancelář, přehřívání, tepelná pohoda [1]
   Administrativní budova, servisní hala, součinitel prostupu tepla, šíření vodní páry, předběžný statický posudek, akustická izolace, projektová dokumentace, konstrukční detail [1]
   administrativní budova, stavební inženýrství, konstrukce pozemních staveb, projekt, stavební povolení [1]
   Administrativní budova,monolitický železobeton,pochozí střecha [1]
   Administrativní budova,novostavba,železobetonový skelet,plochá střecha,dům ve svahu,provětrávaná fasáda [1]
   Administrativní budova,projektová dokumentace,železobetonová konstrukce,lokálně podporované desky,tepelná technika,obalové konstrukce,detaily [1]
   administrativní budova,železobeton,skelet,ztužující stěna [1]