Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS 

  Autor: Filip Tichava; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Zelem Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Změna Českých požárních požadavků na ETICS, ke které došlo v roce 2016, vyvolala v komunitě požárních techniků debatu. Někteří tvrdí, že nové změny jsou příliš benevolentní a jiní je považují za přísné. Tato práce ukazuje ...
 • Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém 

  Autor: Vít Střelka; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá aplikováním BIMu na Demontovatelný prefabrikovaný systém, dále jen DPS. Tento systém vyvinutý na Fakultě stavební ČVUT byl v rámci diplomové práce parametrizován a představen na vzorovém modelu ...
 • Projekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustiku 

  Autor: David Vašín; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky. V části tepelná technika jsou posouzeny navržené obalové konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla, teplotního ...
 • Polyfunkční dům Bratislavská 

  Autor: Kristýna Ceralová; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace objektu polyfunkčního domu Bratislavská – s hlavním zaměřením na energetické a stavebně-technické řešení obálky budovy na úrovni pasivního ...
 • Projekt bytového domu v Přelouči se zaměřením na stavební fyziku 

  Autor: Arnošt Mansfeld; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Nováček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem této práce je navržení stavebních prvků tak, aby splňovali předepsané normy. Jako hlavní faktory, které jsou posuzovány, ...
 • Numerická analýza statických poruch zděných konstrukcí 

  Autor: Tomáš Hozman; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Brožovský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce je zaměřena na statickou analýzu poruch zděných konstrukcí. Cílem práce je poskytnou teoretický základ k vytvoření výpočetního modelu, geometrického modelu a provést analýzu vybrané konstrukce. U vybrané ...
 • Rekonstrukce obytného objektu v Blevicích 

  Autor: Jiří Petráš; Vedoucí práce: Rácová Zuzana; Oponent práce: Libecajt Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce obytného objektu v Blevicích. Jejím obsahem je vypracování stavebně technického průzkumu zvoleného objektu v areálu statku včetně zjednodušené dokumentace stávajícího stavu s popisem ...
 • Návrh rekonstrukce zámku Pravonín 

  Autor: Tereza Königová; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rezek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušeného stavebně technického průzkumu zámku Pravonín, který spočívá v popisu stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí a v určení analýzy příčin poruch. Dále je ...
 • Návrh rekonstrukce zámku Postoloprty 

  Autor: Vojtěch Černý; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rezek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Hlavním cílem této diplomové práce je stavebně technický průzkum, analýza poruch a jejich následná sanace zámku Postoloprty v obci Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj. Práce obsahuje popis konstrukcí, popis poruch, ...
 • Apartment building - Prague - Letňany 

  Autor: Dayana Muratova; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Burgetová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  The master project presents the architectural engineering design of the residential apartment building, which was solved and designed in five parts. The main civil engineering part deals with the technical solution, focusing ...
 • Využití principů cirkulární ekonomiky v navrhování kancelářských budov 

  Autor: Nika Trubina; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Zahradník Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Práce se zabývá problematikou využití principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví, zejména v navrhování kancelářských budov. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány zásadní definice cirkulární ekonomiky, její ...
 • Rekonstrukce historické budovy sanatoria 

  Autor: Michal Kouda; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Fousek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem historické budovy sanatoria v Kostelci nad Černými lesy včetně analýzy poruch a sanací vybraných poruch. Práce je zaměřená na popis konstrukcí objektu, jejich poruch ...
 • Projekt bytového domu TRIO 

  Autor: Vendula Vávrová; Vedoucí práce: Jiránek Martin; Oponent práce: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu TRIO pro stavební povolení. Objekt má pět nadzemních podlaží a plochou nepochozí střechu. Nosné konstrukce 1.NP jsou železobetonové ...
 • Novostavba administrativní budovy 

  Autor: Lukáš Vesecký; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro Administrativní budovu v Humpolci. Zadáním práce byla architektonická studie administrativní budovy. Projekt obsahuje ...
 • Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích 

  Autor: Jakub Řehák; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Boháčová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera a zabývá se navrženou obnovou Santiniho přetlakového vodního systému s následným vyhodnocením ...
 • Hodnocení elektroinstalace jako příčiny požárů 

  Autor: Ondřej Bartoníček; Vedoucí práce: Mózer Vladimír; Oponent práce: Šafránek Ondřej Sanža
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Při ohledávání místa vzniku požáru se mohou v blízkosti ohniska vyskytovat elektrická zařízení nebo elektrická vedení. Přítomnost těchto zařízení a částí elektrického vedení však nemusí nutně dokládat, že se stala příčinou ...
 • Optimalizace návrhu nástavby studentských kolejí pomocí BIM softwarů 

  Autor: Kateřina Davidová; Vedoucí práce: Mertenová Kateřina; Oponent práce: Silovská Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce je zaměřena na využití BIM softwarů pro navrhování budovy. Cílem mé práce je zjistit, jak je možné využít program Revit a DesignBuilder pro optimalizaci návrhu budovy a jejich vzájemné porovnání. Vyhodnotit, ...
 • Administrativní budova Dukovany 

  Autor: Marta Blažková; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Kapička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním variantního řešení lehkého obvodového pláště administrativní budovy včetně výběru optimální varianty, návrhem její energetické koncepce s cílem dosažení nízkoenergetického standartu ...
 • Hotel Kateřina v Tuchomyšli 

  Autor: Tereza Vorreiterová; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Cílem diplomové práce Hotel Kateřina v Tuchomyšli je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále základní energetická ...
 • Základní škola Říčany 

  Autor: Kateřina Zachová; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tématem této diplomové práce je zpracování energetické koncepce budovy v alternativách (zdroje tepla, větrání, obnovitelné zdroje energie) a výběr optimálního řešení. Další část řeší zpracování projektové dokumentace.

Zobrazit další