Now showing items 1-2 of 1

    Flammable liquid,pool fire,fire technical characteristics,HRR,burning rate,heat transfer,calibration methanol test,methanol,diesel fuel,CFD model,FDS (1)
    Hořlavá kapalina,plošný požár,požárně technické charakteristiky,HRR,hmotnostní úbytek,přenos tepla,kalibrační methanolová zkouška,methanol,motorová nafta,CFD model,FDS (1)