Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technický průzkum a návrh sanace zemědělské usedlosti 

   Author: Jiří Malý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu zemědělské usedlosti v obci Češov, a to včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je stručný popis a historie ...