Now showing items 1-3 of 3

  • Hodnocení akustiky a denního osvětlení na základní škole 

   Author: Eduard Hruška; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení základní školy z hlediska stavební akustiky, stavební světelné techniky a částečně z hlediska tepelné ochrany budov. Vybrané obalové konstrukce budou hodnoceny na základě součinitele ...
  • Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Michaela Košková; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem práce je návrh stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly doporučené požadavky dle norem. Jsou posuzovány faktory, které ...
  • Projekt bytového domu v Chrastavě se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Artur Valenkevych; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Nejprve, po uvedení stručných známých informací o budově, následuje výběr konstrukčně statického řešení. Součástí této kapitoly je ...