Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vzduchotěsnosti na potřebu tepla na vytápění v ČR 

   Author: Ivana Bažantová; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Varga Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočetní analýzou vlivu vzduchotěsnosti na měrnou potřebu tepla na vytápění budovy pro české klimatické podmínky (Praha). Práce navazuje na diplomovou práci Aleše Vlka [12], ve které se autor ...