Now showing items 1-6 of 6

  • Denní osvětlení v odborných učebnách na základní škole 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce je vyhodnocení odborných učeben základní školy z hlediska požadavků na denní osvětlení. V každé z nich je provedeno měření činitele odrazu světla s využitím jasoměru a luxmetru. Orientačně jsou tyto ...
  • Pavilon základní školy 

   Author: Jakub Obermajer; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro pavilon základní školy v Mníšku pod Brdy. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením. Zadáním byla architektonická ...
  • Projekt budovy základní školy 

   Author: Tereza Lisková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je projekt budovy základní školy ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením a řešením vybraných stavebních detailů.
  • Projekt základní školy 

   Author: Tamara Füssiová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je projekt budovy základní školy ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením a řešením vybraných stavebních detailů.
  • Základní škola Praha 9 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem objektu základní školy s trojtřídkou mateřské školy a komplexním zhodnocením jejích tepelně technických vlastností. Detailně je provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí ...
  • Základní škola v Hovorčovicích 

   Author: Michal Karas; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu základní školy v Hovorčovicích. Součástí dokumentace je předběžné statické řešení, návrh základů, koncepční návrh TZB a řešení ...