Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt bytového domu v Brně se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Jan Sedlmajer; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je komplexní návrh bytového domu a následné posouzení z hlediska stavební fyziky dle platných technických norem a předpisů. V části tepelné techniky jsou posouzeny všechny navržené obalové ...
  • Projekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustiku 

   Author: David Vašín; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky. V části tepelná technika jsou posouzeny navržené obalové konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla, teplotního ...