Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh rekonstrukce zámku Pravonín 

   Author: Tereza Königová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušeného stavebně technického průzkumu zámku Pravonín, který spočívá v popisu stavebně technického stavu jednotlivých konstrukcí a v určení analýzy příčin poruch. Dále je ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce historického objektu v Litoměřicích 

   Author: Klára Čečrlová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historického objektu z 1. poloviny 19. století, který se nachází v Litoměřicích. Cílem práce je zpracování stavebně technického průzkumu včetně analýzy poruch konstrukcí. Součástí ...
  • Rekonstrukce horské chalupy 

   Author: Jan Strejc; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí roubené chalupy nacházející se ve vesnici Lhotka, části obce Zlatá Olešnice, v okrese Jablonec nad Nisou. Práce je zaměřena na vypracování zjednodušeného plánu rekonstrukce podle ...
  • Rekonstrukce zemědělského objektu v Bílém Kostele nad Nisou 

   Author: Philip Karásek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce zbořeniště zemědělského objektu větších rozměrů, který byl postaven v 18. století. Objekt se nachází v obci Bílý Kostel nad Nisou na severu České republiky. Cílem je analýza ...