Now showing items 1-1 of 1

  • Akustika prostorů základních a mateřských škol 

   Author: Žůrková Adéla; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této diplomové práce je zjištění a vyhodnocení akustických vlastností ve vybraných prostorech jedné základní školy ve Středočeském kraji. Pro rozbor jsou vybrány dvě typické třídy, jídelna a tělocvična. U těchto ...