Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení denního osvětlení v základní škole pomocí různých metod 

   Author: Hermanová Veronika; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením stavu stávající budovy základní školy z hlediska denního osvětlení. K řešení byly vybrány učebny vhodné pro dané účely, tedy učebny kmenové. Hodnocení bude založeno na ...