• Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi 

      Autor: Kubr Karel; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Doušová Barbora
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných ...