Now showing items 1-2 of 1

    Alkali activation, geopolymers, industrial waste, basic physical properties, mechanical properties, characterization of porous system, microstructure. (1)
    Alkalická aktivace, geopolymery, průmyslový odpad, základní fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, charakteristika pórového systému, mikrostruktura. (1)