Now showing items 1-2 of 2

  • Multikriteriální analýza hydroizolace spodní stavby 

   Author: Pavel Francl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice týkající se hydroizolací spodních staveb. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je věnována stručnému přehledu možných způsobů zajištění hydroizolační obálky. Druhá ...
  • Návrh betonu pro realizaci bílé vany 

   Author: Barbora El Aminová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Kuliš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce je zaměřena na komplexní řešení hydroizolace spodní stavby pomocí ucelené vodotěsné konstrukce zvané bílá vana. Počáteční kapitoly se věnují pravidlům pro návrh a realizaci bílých van. Následně jsou popsány ...