Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha - západ 

   Author: Filip Mandel; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá kontrolou kvality provedení prací při výstavbě základní školy Praha-západ. Popisuje základní typy měření pro kontrolu geometrické přesnosti a zabývá se jednotlivými metodami kontroly kvality betonu. ...